Jak kupić mieszkanie od dewelopera?

Feb 05, 2016 · Time 4 min. czytania

Zastanawiasz się, jak kupić mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, na co kupujący musi zwracać szczególną uwagę, podejmując decyzje dotyczące wyboru inwestycji, a także konkretnego mieszkania!

Finansowanie zakupu i wykończenia mieszkania

Zanim na dobre zaczniemy przyglądać się rynkowej ofercie, warto oszacować swoje finansowe możliwości. Od tego, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na inwestycję, zależeć będzie zakres poszukiwań. Dlatego, jeśli zamierzamy skorzystać z kredytu, pierwsze kroki powinniśmy skierować nie na budowę, lecz do banku, a najlepiej do zaufanego pośrednika. Określenie zdolności kredytowej i wymaganych środków własnych da nam punkt odniesienia i pozwoli określić maksymalna możliwą cenę mieszkania.

Jak kupić mieszkanie od dewelopera – wybór inwestycji i konkretnego mieszkania

Istotnym jest, czy deweloper ukończył już jakieś inwestycje, czy nastąpiło to w ustalonym czasie, a także, czy zostały spełnione wszystkie określone wcześniej przez dewelopera dla danej inwestycji wymogi. Sposób wykonania innych inwestycji dewelopera powinien mieć znaczenie dla potencjalnego nabywcy, który kupując mieszkanie będzie zasadnie oczekiwał, że zarówno sposób jego wykonania, jak i zagospodarowanie terenu wokół budynku, nastąpi w określonym czasie, w sposób ustalony w umowie. Nie mniej istotne powinny być dla kupującego informacje dotyczące tego, czy i jakie środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę zapewnia konkretny deweloper.

Jak stanowi art. 4 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 16 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), deweloper powinien zapewnić nabywcy lokalu co najmniej jeden z następujących środków ochrony:

  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową;
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową;
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Oznacza to, iż dla każdej inwestycji deweloper powinien zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy będzie ewidencjonował wszystkie dokonane przez nabywcę lokalu wpłaty i wypłaty, odrębnie dla każdego nabywcy. Nabywcy przysługuje ponadto prawo do żądania od banku informacji o wszelkich dokonanych wpłatach i wypłatach z rachunku powierniczego. Najistotniejszym jest jednakże, iż prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego, przysługuje wyłącznie bankowi i tylko z ważnych powodów.

Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek i zgodnie z postępem robót w ramach tej inwestycji.

Kupno mieszkania od dewelopera – co jeszcze sprawdzić?

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, zobowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny, dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego oraz na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej doręczyć jej ten dokument. Deweloper jest również obowiązany do przekazania nabywcy szczegółowych informacji dotyczących swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym.

Kogo obowiązuje ustawa deweloperska?

Ustawa deweloperska dotyczy wszystkich aktualnie realizowanych inwestycji. Przepisy stanowią tylko wyjątek dla obowiązku prowadzenia rachunku powierniczego. Jeśli proces sprzedaży rozpoczął się przed wejściem w życie przepisów, tzn. przed 29 kwietnia 2012 roku, to deweloper nie ma obowiązku stosowania rachunku powierniczego. Takich inwestycji jest już coraz mniej, ale warto mieć świadomość braku ochrony dla wpłacanych środków. W takim wypadku wskazana jest wzmożona czujność i prześwietlenie dewelopera pod kątem już zakończonych inwestycji i być może wstrzymanie się z podpisywaniem umowy i wpłatami do momentu aż inwestycja, którą jesteśmy zainteresowani nie zostanie ukończona.

Może to też Ci się spodoba

Świadectwo charakterystyki energetycznej – wszystko, co warto wiedzieć o świadectwie energetycznym

Pod koniec kwietnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz prawa budowlanego. Wprowadzi nowe przepisy, które są bardziej rygorystyczne od obecnych. Zgodnie z nowelizacją świadectwo energetyczne będzie musiało posiadać każde wynajmowane i sprzedawane mieszkanie. Za brak tego dokumentu grozi grzywna w wysokości 5 tys. zł. Jednak właściciele nieruchomości już znajdują pewne luki, […]

Trendy na rynku nieruchomości: budownictwo hamuje, odbicie w kredytach. Przegląd prasy 06.03.2023

Wygląda na to, że rynek mieszkaniowy najgorsze ma już za sobą. Fundamentalną zmianę stanowi obniżanie stóp procentowych. Widać ją w większej liczbie wniosków kredytowych. W porównaniu do stycznia 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 43,5 proc. Jednocześnie liczba rozpoczynanych inwestycji maleje, a zainteresowanie wynajmem wzrasta. Zapraszamy do lektury aktualnych artykułów prasowych […]

Agent nieruchomości – czy warto zacząć pracę jako pośrednik?

Praca agenta nieruchomości jest niezwykle pasjonująca i satysfakcjonująca. Charakteryzuje się elastycznym czasem pracy, wysokimi zarobkami, regularnymi kontaktami z klientami oraz ciągłą nauką i dostosowaniem pracy do stale zmieniającego się rynku. Jednak czy każdy może zostać pośrednikiem i czy warto zostać agentem nieruchomości? Praca agenta nieruchomości to elastyczny czas pracy Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby rozpoczynać […]

Chcesz sprzedać nieruchomość?

Napisz do nas

    Proszę o zaznaczenie zgody.