Umowa najmu lokalu mieszkalnego - co powinno się w niej znaleźć?

lip 02, 2019 · Time 5 min. czytania

Umowa najmu to kluczowy dokument, stanowiący podstawę do nawiązania współpracy pomiędzy najemcą a wynajmującym. Dobrze skonstruowany zabezpiecza obie strony, a także pozwala rozwiać wątpliwości w przypadku sytuacji spornych. Właściwie i dokładnie sporządzony jest przede wszystkim fundamentem określającym relacje, obowiązki i prawa, które każdej ze stron przysługują. Dokładniej więc – co powinna zawierać umowa najmu lokalu mieszkalnego?

  1. Dane stron umowy i lokalizacja
  2. Koszty najmu, czyli co i za co?
  3. Informacja o kaucji
  4. Czas trwania umowy
  5. Obowiązki i prawa każdej ze stron
  6. Załącznik – protokół zdawczo-odbiorczy

Poniżej opisaliśmy każdy z niezbędnych elementów, które powinna zawierać umowa najmu.

Dane stron umowy i lokalizacja

W należycie stworzonym dokumencie, obie strony umowy powinny wpisać swoje pełne dane. Imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu tożsamości oraz adres zamieszkania. W przypadku, gdy podmiotem wynajmującym jest firma, powinna ona wskazać swojego reprezentanta oraz dane. Nazwę, adres siedziby, NIP i REGON.

Uzupełniając te dane, strony będą czuły się bezpieczniej. Nic nie jest zatajane i w każdym momencie mogą nawzajem sprawdzić swoją wiarygodność. W umowie powinno znaleźć się także dokładne określenie, czego dotyczy wynajem. Wpisanie pełnego adresu nieruchomości oraz wskazanie ilości pomieszczeń.

Koszty najmu, czyli co i za co?

Umowa pomiędzy najemcą a wynajmującym powinna być przede wszystkim przejrzysta. Dlatego też ważne, aby szczegółowo zawrzeć w niej, jakie koszty ponosić będzie lokator. Rozgraniczenie ceny za czynsz, a także przyjęta forma rozliczeń za media. Czy będzie to ryczałt, zaliczki, czy opłaty zgodne ze zużyciem w określonym czasie? Istotne jest również, co składa się na samo określenie media? Co stanowi koszty eksploatacyjne i czy najemca będzie zobowiązany do przepisania na swoje nazwisko, np. prądu i gazu u dostawcy?

Poza określeniem wartości należy koniecznie odnotować terminy oraz wskazać formę płatności, w jakich najemca zobowiązany jest do uiszczania wpłat. Warto również wypisać konsekwencje, które powstaną w przypadku niewywiązania się z wymienionych zapisów.

Informacja o kaucji

Dobrą praktyką jest ustalenie kaucji. Powinna być pobierana jako finansowe zabezpieczenie wynajmującego na wypadek zniszczeń czy nieterminowej wpłaty przez najemcę. Stanowi ustaloną kwotę, która – w przypadku, gdy lokator spełni wszystkie uzgodnienia – zostanie zwrócona. Środki te nie są oprocentowane. Przez cały okres najmu stanowią własność najemcy. Przy czym z zaznaczeniem, że zostaną oddane po zakończeniu trwania umowy.

W dokumencie powinien znaleźć się klarowny zapis o dniu przyjęcia przez wynajmującego kaucji, jej wysokości i terminie w jakim zostanie zwrócona najemcy.

Umowa najmu – czas trwania

Umowa najmu lokalu mieszkalnego może zostać zawarta na czas określony. Należy odnotować wówczas pierwszy i ostatni dzień jej trwania, ponieważ na podstawie tego, umowa kończy się dopiero wraz z ostatnim dniem obowiązywania umowy. Dokument można zawrzeć także na czas nieokreślony. Należy wpisać dzień rozpoczęcia
umowy, natomiast zakończenie warunkuje okres wypowiedzenia.

Każdy z powyższych przypadków niesie ze sobą odmienne korzyści oraz wiąże się z innymi uwarunkowaniami prawnymi względem podpisujących umowę stron. Stąd przed podjęciem decyzji warto zastanowić się, która forma jest w danej sytuacji najkorzystniejsza.

Obowiązki i prawa każdej ze stron

Bardzo ważnym punktem w umowie najmu jest obszerny zapis obowiązków i praw obejmujący zarówno stronę wynajmującą, jak i lokatora. O ile dokument może zawierać gotowe punkty i odgórnie mogą zostać one zarzucone na strony, tak omówienie i sporządzenie indywidualnych adnotacji do umowy zawsze powinno stanowić drogę kompromisu.

Dobrze sformułowany zakres zadań i przysługujące prawa, do których zobowiążą się strony, są w późniejszym etapie odnośnikami w razie sytuacji spornych. Określone w umowie stanowią także o tym, jak powinien wyglądać czas wynajmu.

Załącznik – protokół zdawczo-odbiorczy

Ostatnim elementem, który koniecznie powinien znaleźć się w umowie najmu jest informacja o załączniku, stanowiącym protokół zdawczo-odbiorczy. Bardzo dokładnie opracowany dokument to baza, na podstawie której najemca w dniu wyprowadzki będzie rozliczony. W protokole niezbędne jest wpisanie stanów liczników w dniu przekazania lokalu, opisanie wyposażenia mieszkania, jeżeli wynajmujący zdecyduje się pozostawić najemcy sprzęty do użytku oraz szczegółowy opis stanu każdego z pomieszczeń.

Dla lepszego uwiecznienia pierwotnego wyglądu nieruchomości, warto w dniu przekazania wykonać także zdjęcia poglądowe, które następnie będą dopełnieniem wcześniej sporządzonego protokołu.

Zastosowanie powyższych zapisów w umowie jest gwarancją przejrzystości stosunków, jakie mają połączyć wynajmującego z najemcą. Nie ma jednak jednego idealnego modelu, który zabezpieczałby obie ze stron, zawsze w taki sam sposób.

Stworzenie dokumentu wymaga przemyślenia indywidualnie każdej sytuacji, wkładu większej pracy, ale w późniejszym rozrachunku na pewno się opłaci.

Może to też Ci się spodoba

Jak zostać liderem sprzedaży? Szkolenie Freedom Nieruchomości

Jak zostać liderem? Jaką rolę w zespole powinien spełniać lider? Jak planować, wdrażać i kontrolować projekty? O tę wiedzę są już bogatsi partnerzy sieci Freedom Nieruchomości.

Jak znaleźć dobre biuro nieruchomości

Ogłoszenia sprzedam/kupię bez pośrednika, to w tej chwili na rynku naprawdę rzadkość. Z reguły zamieszczają je albo osoby z doświadczeniem w branży nieruchomości, albo takie, które nie są świadome pułapek i trudności, jakie na nie czekają.  Większość z nas raczej nie sprzedaje mieszkania czy domu co roku. Często mamy więc w głowie stereotyp agenta cwaniaka, […]

Przegląd prasy

“Bezpieczny kredyt 2 proc.” – co ze środkami na 2024 rok? Przegląd prasy 27.11.2023

Ostatnie miesiące na rynku mieszkaniowym upłynęły pod znakiem programu “Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Chociaż nie obowiązują limity składania wniosków o kredyty hipoteczne z dopłatami, to wraz z końcem 2023 roku środki już się kończą. Dopłaty na przyznane finansowanie obciążają kwotę zarezerwowaną na kolejny, 2024 rok.

Ewelina Zdancewicz lis 27, 2023 · 3 min. czytania

Chcesz sprzedać nieruchomość?

Napisz do nas

    Proszę o zaznaczenie zgody.