Umowa najmu lokalu mieszkalnego - co powinno się w niej znaleźć?

Jul 02, 2019 · Time 5 min. czytania

Umowa najmu to kluczowy dokument, stanowiący podstawę do nawiązania współpracy pomiędzy najemcą a wynajmującym. Dobrze skonstruowany zabezpiecza obie strony, a także pozwala rozwiać wątpliwości w przypadku sytuacji spornych. Właściwie i dokładnie sporządzony jest przede wszystkim fundamentem określającym relacje, obowiązki i prawa, które każdej ze stron przysługują. Dokładniej więc – co powinna zawierać umowa najmu lokalu mieszkalnego?

  1. Dane stron umowy i lokalizacja
  2. Koszty najmu, czyli co i za co?
  3. Informacja o kaucji
  4. Czas trwania umowy
  5. Obowiązki i prawa każdej ze stron
  6. Załącznik – protokół zdawczo-odbiorczy

Poniżej opisaliśmy każdy z niezbędnych elementów, które powinna zawierać umowa najmu.

Dane stron umowy i lokalizacja

W należycie stworzonym dokumencie, obie strony umowy powinny wpisać swoje pełne dane. Imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu tożsamości oraz adres zamieszkania. W przypadku, gdy podmiotem wynajmującym jest firma, powinna ona wskazać swojego reprezentanta oraz dane. Nazwę, adres siedziby, NIP i REGON.

Uzupełniając te dane, strony będą czuły się bezpieczniej. Nic nie jest zatajane i w każdym momencie mogą nawzajem sprawdzić swoją wiarygodność. W umowie powinno znaleźć się także dokładne określenie, czego dotyczy wynajem. Wpisanie pełnego adresu nieruchomości oraz wskazanie ilości pomieszczeń.

Koszty najmu, czyli co i za co?

Umowa pomiędzy najemcą a wynajmującym powinna być przede wszystkim przejrzysta. Dlatego też ważne, aby szczegółowo zawrzeć w niej, jakie koszty ponosić będzie lokator. Rozgraniczenie ceny za czynsz, a także przyjęta forma rozliczeń za media. Czy będzie to ryczałt, zaliczki, czy opłaty zgodne ze zużyciem w określonym czasie? Istotne jest również, co składa się na samo określenie media? Co stanowi koszty eksploatacyjne i czy najemca będzie zobowiązany do przepisania na swoje nazwisko, np. prądu i gazu u dostawcy?

Poza określeniem wartości należy koniecznie odnotować terminy oraz wskazać formę płatności, w jakich najemca zobowiązany jest do uiszczania wpłat. Warto również wypisać konsekwencje, które powstaną w przypadku niewywiązania się z wymienionych zapisów.

Informacja o kaucji

Dobrą praktyką jest ustalenie kaucji. Powinna być pobierana jako finansowe zabezpieczenie wynajmującego na wypadek zniszczeń czy nieterminowej wpłaty przez najemcę. Stanowi ustaloną kwotę, która – w przypadku, gdy lokator spełni wszystkie uzgodnienia – zostanie zwrócona. Środki te nie są oprocentowane. Przez cały okres najmu stanowią własność najemcy. Przy czym z zaznaczeniem, że zostaną oddane po zakończeniu trwania umowy.

W dokumencie powinien znaleźć się klarowny zapis o dniu przyjęcia przez wynajmującego kaucji, jej wysokości i terminie w jakim zostanie zwrócona najemcy.

Umowa najmu – czas trwania

Umowa najmu lokalu mieszkalnego może zostać zawarta na czas określony. Należy odnotować wówczas pierwszy i ostatni dzień jej trwania, ponieważ na podstawie tego, umowa kończy się dopiero wraz z ostatnim dniem obowiązywania umowy. Dokument można zawrzeć także na czas nieokreślony. Należy wpisać dzień rozpoczęcia
umowy, natomiast zakończenie warunkuje okres wypowiedzenia.

Każdy z powyższych przypadków niesie ze sobą odmienne korzyści oraz wiąże się z innymi uwarunkowaniami prawnymi względem podpisujących umowę stron. Stąd przed podjęciem decyzji warto zastanowić się, która forma jest w danej sytuacji najkorzystniejsza.

Obowiązki i prawa każdej ze stron

Bardzo ważnym punktem w umowie najmu jest obszerny zapis obowiązków i praw obejmujący zarówno stronę wynajmującą, jak i lokatora. O ile dokument może zawierać gotowe punkty i odgórnie mogą zostać one zarzucone na strony, tak omówienie i sporządzenie indywidualnych adnotacji do umowy zawsze powinno stanowić drogę kompromisu.

Dobrze sformułowany zakres zadań i przysługujące prawa, do których zobowiążą się strony, są w późniejszym etapie odnośnikami w razie sytuacji spornych. Określone w umowie stanowią także o tym, jak powinien wyglądać czas wynajmu.

Załącznik – protokół zdawczo-odbiorczy

Ostatnim elementem, który koniecznie powinien znaleźć się w umowie najmu jest informacja o załączniku, stanowiącym protokół zdawczo-odbiorczy. Bardzo dokładnie opracowany dokument to baza, na podstawie której najemca w dniu wyprowadzki będzie rozliczony. W protokole niezbędne jest wpisanie stanów liczników w dniu przekazania lokalu, opisanie wyposażenia mieszkania, jeżeli wynajmujący zdecyduje się pozostawić najemcy sprzęty do użytku oraz szczegółowy opis stanu każdego z pomieszczeń.

Dla lepszego uwiecznienia pierwotnego wyglądu nieruchomości, warto w dniu przekazania wykonać także zdjęcia poglądowe, które następnie będą dopełnieniem wcześniej sporządzonego protokołu.

Zastosowanie powyższych zapisów w umowie jest gwarancją przejrzystości stosunków, jakie mają połączyć wynajmującego z najemcą. Nie ma jednak jednego idealnego modelu, który zabezpieczałby obie ze stron, zawsze w taki sam sposób.

Stworzenie dokumentu wymaga przemyślenia indywidualnie każdej sytuacji, wkładu większej pracy, ale w późniejszym rozrachunku na pewno się opłaci.

Może to też Ci się spodoba

Rób Swoje 01: Metoda leniwego sprzedawcy

Posłuchaj pierwszego odcinka podcastu Freedom – Rób Swoje z udziałem Pawła Sobocińskiego, doświadczonego trenera sprzedaży. Dowiedz się, czy agent nieruchomości powinien mieć więcej wspólnego z leniwcem, czy ze strusiem pędziwiatrem. Sprawdź, na czym polega metoda leniwego sprzedawcy.   Interesujesz się sprzedażą nieruchomości? Zastanawiasz się nad otwarciem własnego biznesu w tej specyficznej branży? Dobrze trafiłeś! Właśnie […]

Franczyza nieruchomości – ile potrzebujesz środków do otwarcia własnej agencji?

Dla kogo przeznaczona jest franczyza nieruchomości i jak wygląda odpowiedni kandydat na dyrektora placówki? Ile musi mieć środków na otwarcie własnego biura i co może mu zaoferować branża nieruchomości?

Pewny wybór 23: Certyfikat energetyczny – nowy obowiązek właścicieli nieruchomości

Od 28 kwietnia świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe nie tylko przy sprzedaży mieszkania, ale także przy najmie. W związku z tym w branży pojawia się mnóstwo pytań związanych z tym certyfikatem.

Chcesz sprzedać nieruchomość?

Napisz do nas

    Proszę o zaznaczenie zgody.