Home Domy Otwock Dom na sprzedaż, Otwock, Bernardyńska, 650m2, 9729/3685/ODS

Otwock, Mazowieckie, ul. Bernardyńska

Cena 3 190 000 EUR
Cena za m2 4900 EUR/m2
Galeria Mapa
Size Powierzchnia 650 m2
Rooms Liczba pokoi 7

Szczegóły

Opis

Informacje podstawowe

 • Rynek: Wtórny
 • Cena: 3 190 000 EUR
 • Powierzchnia: 650 m2
 • Powierzchnia działki: 3.19 Ha
 • Cena za m2: 4 900 EUR
 • Liczba pokoi: 7
 • Rodzaj nieruchomości: Dom
 • Dostępne od: 2023-04-10
 • Numer oferty: 9729/3685/ODS

Standard domu

 • Dach: Blacha

Pokoje i pomieszczenia

 • Liczba pokoi: 7

Lokalizacja

 • Adres: Otwock, Mazowieckie, ul. Bernardyńska
 • W pobliżu: Restauracja, Szkoła, Szpital, Bank, Przedszkole, Apteka, Sklep, Kościół, Rzeka, Las
 • Droga dojazdowa: Utwardzona

Atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna pod Warszawą

Aglomeracja Warszawska. Otwock. Działka zabudowana o pow. 3,19 ha. Na terenie posiadłości 7 budynków w tym willa z 20- lecia międzywojennego. Teren uzdrowiskowy. Mazowiecki Park Krajobrazowy. Lasy sosnowe. Mikroklimat. Przeznaczenie komercyjne lub do użytku prywatnego. Warsaw agglomeration. Otwock. Built-up plot with an area of 3.19 acres. There are 7 buildings on the property, including a villa from the interwar period. Spa area. Masovian Landscape Park. Pine forests. Microclimate. For commercial or private use.

 • dostęp do bogatej infrastruktury medycznej i rehabilitacyjnej
 • prywatość
 • mikroklimat
 • lasy sosnowe
 • szybki dojazd do Warszawy
 • nieruchomość z historią
 • elitarne sąsiedztwo
 • access to extensive medical and rehabilitation infrastructure
 • privacy
 • microclimate
 • pine forests
 • quick access to Warsaw
 • real estate with history
 • elite neighborhood

Description in English below. Atrakcyjna nieruchomość pod Warszawą na cele prywatne lub jako inwestycja. NIERUCHOMOŚĆ · posiadłość o pow 3,19 ha · 7 budynków w tym willa z 1928 r.· teren częściowo zalesiony· LOKALIZACJA Otwock, województwo mazowieckie, aglomeracja warszawska Centrum Warszawy - 30 km Lotnisko Chopina - 35 km Konstancin - 30 min promem w Karczewie Urząd Miasta Otwock - 3 km Stacja kolei SKM Śródborów - 1 km Posesja znajduje się w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, graniczy z terenami Lasów Państwowych, które ciągną się nieprzerwanie przez około 60 km. GRUNT Posiadłość składa się z kilku działek leśno-budowlanych o łącznej powierzchni 3,19 ha. Ukształtowanie terenu płaskie, wydmowe i piaszczyste, porośnięte sosnowym lasem. Nieruchomość czysta, zadbana, trawa regularnie koszona, wypielęgnowany starodrzew. Do posesji prowadzą cztery drogi dojazdowe zewnętrzne a na jej terenie przewidziane potencjalne wewnętrzne drogi komunikacyjne. ZABUDOWANIA Na terenie posesji znajduje się 7 budynków w tym 3 budynki mieszkalne. Budynek główny stanowi willa z okresu międzywojennego z bogatą historią, zwana "Willa Zadumana". Jest to pierwszy murowany obiekt na tym terenie, nazywanym przed wojną kolonią urzędniczą Soplicowo. Obiekt zaprojektowany przez znanych warszawskich architektów: Miszkisa, Wekera, Paradistala. Wzniesiony jako budynek całoroczny o funkcji mieszkalnej i letniskowej dla inż. Ignacego a’Donau Szpindlera. Mieścił się w nim pensjonat prowadzony przez Jadwigę a’Donau-Szpindlerową. Ogród wokół willi w 1929 r. zaprojektował sam Wacław Tański, główny ogrodnik Łazienek Królewskich, wykładowca w Wyższej Szkole Ogrodniczej (poprzedniczce Wydziału Ogrodniczego SGGW) i projektant otwockiego parku miejskiego. Ozdobami parku były: minifontanna usytuowana na południe od budynku, kort tenisowy i murowana altana. Za willą od strony lasu wznosi się niewielki drewniany dom nazywany Belweder. Nazwa ta przylgnęła do budynku ze względu na to, że po 1926 r. kilkakrotnie na letnisku przebywał tu prof. Stanisław Wojciechowski, prezydent RP w latach 1922-26. Pozostałe zabudowania to: budynek mieszkalny, współcześnie odremontowany oraz inne o charakterze gospodarczym i pomocniczym, stanowiące zaplecze posiadłości. Łączna powierzchnia budynków to ponad 650 m2. Zabudowania nie są wpisane do rejestru zabytków. DANE TECHNICZNE Posiadłość ogrodzona. Posiada sieć elektroenergetyczną, własne szambo i studnię. Podłączenie sieci wodno- kanalizacyjnej na końcowym etapie. W najbliższych planach przewidziane podpięcie sieci gazowej. Drogi dojazdowe żwirowe przygotowane pod nawierzchnię asfaltową. Zabudowania do remontu, ewentualnie zburzenia i wybudowania na ich miejscu nowoczesnych obiektów mieszkalnych, hotelowych lub rekreacyjnych. Budynek główny - willa w stylu modernistycznym. Budynek całoroczny, wyposażony w wodę, prąd, centralne ogrzewanie. Częściowo podpiwniczony. Konstrukcja murowana. Wewnątrz zachowana część oryginalnych elementów wyposażenia np. piękne piece kaflowe, schody, balustrady, stolarka drzwiowa. Aktualny stan obiektu- jak na zdjęciach. SĄSIEDZTWO Posiadłość graniczy ze świetnie prosperującym domem rehabilitacyjno-opiekuńczym typu premium Centrum Origin. Ośrodek wybudowany na bazie przedwojennego Pensjonatu Sopliczanka przez kanadyjska firmę Origin specjalizująca się w tego typu obiektach na całym świecie. W okolicy w trakcie budowy 3 podobne obiekty. WALORY - zdrowotne; uznany przez środowiska medyczne mikroklimat - 1923- Otwock otrzymał status uzdrowiska - przyrodnicze; tereny porośnięte charakterystycznymi lasami sosnowymi - które wydzielają olejki eteryczne i produkują duże ilości chlorofilu - rekreacyjno - wypoczynkowe - nieopodal rzeka Świder, lasy otwockie i celestynowskie stanowiące zagłębie grzybowe, mnogość tras rowerowych, pieszych, narciarstwa biegowego, nordic walking - dogodne położenie względem Warszawy i dobra z nią komunikacja PRZEZNACZENIE- INWESTYCJA Nieruchomość ma ogromny potencjał: - spełni wymagania najbardziej wyrafinowanych, ceniących prywatność nabywców poszukujących nietuzinkowego miejsca na rodzinną posiadłość - będzie idealnym miejscem dla inwestorów poszukujących atrakcyjnej lokalizacji do kreowania biznesu np. hotel, ośrodek pobytu sanatoryjnego, SPA, ośrodek rehabilitacyjny, ośrodek opieki, bazy noclegowej np. w postaci indywidualnych małych domów dla rodzin przebywających tutaj i w okolicy pensjonariuszy. Miasto Otwock kładzie duży nacisk na rozbudowę infrastruktury, prowadzi aktywną politykę inwestycyjną. Jest atrakcyjnym obszarem dla inwestorów. Jeżeli Twój zakup wiąże się ze sprzedażą innej nieruchomości daj znać! Bezpiecznie przeprowadzę Cię przez cały proces. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. English Attractive property near Warsaw for private use or as an investment. PROPERTY Estate with an area of 3.19 acres, 7 buildings including a villa from 1928, partially wooded area. LOCATION Otwock, Masovian Voivodeship, Warsaw agglomeration Warsaw city center - 30 km Chopin Airport - 35 km Konstancin - 30 minutes by ferry in Karczew Otwock City Hall - 3 km SKM Śródborów railway station - 1 km The property is located in the buffer zone of the Mazowiecki Landscape Park, bordering the State Forests, which stretch continuously for about 60 km. GROUND The property consists of several forest and construction plots with a total area of 3.19 acres. The terrain is flat, dune and sandy, covered with a pine forest. The property is clean, well-kept, the grass is mowed regularly, and the old trees are well-kept. There are four external access roads leading to the property and potential internal communication routes on its premises. BUILDINGS There are 7 buildings on the property, including 3 residential buildings. The main building is a villa from the interwar period with a rich history, known as "Willa Zadumana (Villa Pensive) ". It is the first brick building in this area, known before the war as the clerical colony of Soplicowo. The facility was designed by famous Warsaw architects: Miszkis, Weker, Paradistal. Erected as a year-round building with a residential and summer function for Ing. Ignacy a'Donau Szpindler. It housed a guest house run by Jadwiga a'Donau-Szpindlerowa. The garden around the villa was designed in 1929 by Wacław Tański himself, the main gardener of Łazienki Królewskie, a lecturer at the Higher School of Horticulture (the predecessor of the Horticultural Faculty of the Warsaw University of Life Sciences) and a designer of the Otwock city park. The decorations of the park were: a mini-fountain situated south of the building, a tennis court and a brick gazebo. Behind the villa, on the side of the forest, there is a small wooden house called Belweder. This name stuck to the building due to the fact that after 1926 prof. Stanisław Wojciechowski, president of the Republic of Poland, stayed there multiple times in the years 1922-26. The remaining buildings are: a residential building, renovated, and other economic and auxiliary buildings, constituting the back of the property. The total area of the buildings is over 650 m2. The buildings are not entered in the register of monuments. TECHNICAL DATA The property is fenced. It has a power grid, its own septic tank and a well. Connecting the water and sewage network at the final stage. Connection to the gas network is planned for the near future. The gravel access roads are prepared for an asphalt surface. Buildings to be renovated, possibly demolished and built in their place are modern residential, hotel or recreational facilities. The main building - a villa in a modernist style. Year-round building, equipped with water, electricity, central heating. Partial basement. Brick construction. Inside, some original elements of equipment have been preserved, such as beautiful tiled stoves, stairs, balustrades, door woodwork. The current condition of the object - as in the pictures. NEIGHBORHOOD The property borders on the thriving premium Centrum Origin rehabilitation and care home. The resort was built on the basis of the pre-war Sopliczanka Guesthouse by the Canadian company Origin specializing in these types of facilities around the world. There are 3 similar objects under construction in the area. VALUES - health; microclimate recognized by the medical community - 1923 - Otwock received the status of a health resort - natural; areas covered with characteristic pine forests - which emit essential oils and produce large amounts of chlorophyll - recreational - nearby the Świder river, the forests of Otwock and Celestynów constituting a mushroom basin, a multitude of cycling, hiking, cross-country skiing, Nordic walking routes - convenient location in relation to Warsaw and good communication with it PURPOSE - INVESTMENT The property has great potential: - will meet the requirements of the most sophisticated, privacy-valued buyers looking for an extraordinary place for a family estate - it will be an ideal place for investors looking for an attractive location to create a business, e.g. a hotel, sanatorium stay center, SPA, rehabilitation center, care center, accommodation facilities, e.g. in the form of individual small houses for families staying here and in the vicinity of residents. The city of Otwock puts great emphasis on the development of infrastructure and pursues an active investment policy. It is an attractive area for investors. I cordially invite you to visit and take a look for yourself. Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Doradcy finansowi współpracujący z Freedom Nieruchomości pomagają w organizacji wszystkich formalności niezbędnych do uzyskania kredytu.

Opiekun oferty

Piotr Długosz Broker Nieruchomości

Zostaw mi wiadomość

  Proszę o zaznaczenie zgody.

  Skontaktuj się z nami

  Jak mogę Ci pomóc?

   Proszę o zaznaczenie zgody.